Γλώσσα:   EΛ | EN

Το έργο i-SCHOOL με συντονιστή την G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED συμβάλλει στην ευρύτερη αναγνώριση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής αξίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση της γνώσης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά μέσω τυπικών και άτυπων συνθηκών. Tο πόρισμα της ειδικής έκθεσης του Ευρωβαρόμετρου του 2017 για την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία ήταν η πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα για το θέμα, αποκάλυψε ότι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Τουρκία, το 88% έως 96% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά έχει να διαδραματίσει σημαντικό διδακτικό ρόλο στα σχολεία, το 44% όλων των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τα σχολεία πρέπει να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη επίσημων ευρωπαϊκών ερευνών και στατιστικών που να στοχεύουν στην εκτίμηση και τη συμμετοχή των και τις πρακτικές που απαιτούνται για την ανάπτυξη κεντρικών πρωτοβουλιών και πρακτικών ενεργό συμμετοχή των σχολείων στην πολιτιστική κληρονομιά. Η εταιρική σχέση αποτελείται από έξι οργανισμούς από πέντε μεσογειακές χώρες της Νότιας Ευρώπης (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία). Το έργο στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση αυτών των αναγκών και στην παροχή καινοτόμου, συμπληρωματικού και ποικίλου υλικού για την ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση. Θα ενισχύσει επίσης την ικανότητα των οργανισμών-εταίρων για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ψηφιακών εργαλείων στα σχολεία.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ικανότητας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν την πολιτιστική κληρονομιά για την ανάπτυξη πρακτικών δημιουργικής διδασκαλίας μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης και χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και μεθόδων NFE. Το έργο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλληλο τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές ηλικίας 10-15 ετών, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα Διαδικτυακό Μάθημα με ψηφιακούς και μη ψηφιακούς πόρους, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, μια Εργαλειοθήκη Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Cultural Heritage Toolkit) και ένα καινοτόμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://ischool-project.eu/about/