Γλώσσα:   EΛ | EN

Το πρόγραμμα “InArt2DiverCity: Εισάγοντας την νεολαία στην πολιτιστική πολυμορφία των ευρωπαϊκών πόλεων” ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα InART2DiverCity στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και αποτελεσματικών προσεγγίσεων, μεθόδων και υλικών για την εισαγωγή / ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Διαπολιτισμική Μάθηση, με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των νέων ενηλίκων (ηλικιακή ομάδα 18-30) στους δημιουργικούς τομείς καθώς και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα προτείνει την ανάπτυξη Εναλλακτικών Παιδαγωγικών Μεθοδολογιών και Πρακτικών κατάρτισης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους σπουδαστές VET (ΕΕΚ - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και τη δημιουργική εφαρμογή και πιλοτική δοκιμή για την επαναχρησιμοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι άμεσες ομάδες-στόχοι είναι: νέοι ενήλικες ηλικίας 18-30 ετών που σπουδάζουν στο κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, επαγγέλματα άμεσα επηρεασμένα από Σχολές Καλών Τεχνών ή εκπαιδευτές Καλών Τεχνών, οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές των κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την πολιτισμική ποικιλομορφία των συμμετεχουσών χωρών.

Το πρόγραμμα InART2DiverCity σχεδιάζεται με τρόπο που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέους ενήλικες, που σπουδάζουν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, να συμμετάσχουν σε εναλλακτική παιδαγωγική μεθοδολογία επικεντρωμένη στην καλλιτεχνική έκφραση. Επιπλέον, η διδασκαλία της πολιτιστικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του “εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή”, δηλαδή η εκπαίδευση των καθηγητών του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην υιοθέτηση μιας πολυπολιτισμικής παιδαγωγικής μεθοδολογίας, θα βελτιώσει την απόδοση των μαθητών με περιορισμένη γνώση των τεχνών.

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία, με Συντονιστές το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (Κύπρος) και την Ergasia Ekpedeftiki SA (Ελλάδα), ενώ το Ίδρυμα Πολιτισμού της Τράπεζας Κύπρου (Κύπρος), το ComeUnaMarea (Ιταλία), η IPF International (Ισπανία) και η RIS Dvorec Rakican (Σλοβενία) είναι τα ιδρύματα-εταίροι. Την ομάδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου απαρτίζουν οι Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή και Δρ Μόνικα Ασημένου.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στην Κύπρο στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://www.ipfinternational.com/en/category/inart2divercity/