Γλώσσα:   EΛ | EN

Το μεταδιδακτορικό έργο “Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans” (CyChrist) με συντονίστρια τη Δρα Ιωάννα Χατζηκωστή, Διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, και Νέο Ερευνητή τον Χρυσοβαλάντη Κυριάκου, Διδάκτορα Ιστορίας, εξασφάλισε βαθμολογία 14.10/15.00. Το ερευνητικό έργο CyChrist εξετάζει μια ανεξερεύνητη πτυχή, τη συμβίωση διαφορετικών χριστιανικών ομολογιακών κοινοτήτων στην Κύπρο μεταξύ του 1560 και του 1670 («πολυθρησκευτικότητα») και την πρόσληψη της συμβίωσης αυτής από την πρώιμη νεότερη γραμματεία («ανθρωπογεωγραφία») μέσα από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κυπριακής χριστιανικής συνύπαρξης και την επίδραση που αυτή άσκησε στη διαμόρφωση τοπικών και δυτικοευρωπαϊκών αντιλήψεων περί κυπριακής ταυτότητας και ανθρωπογεωγραφίας. Το CyChrist εφαρμόζοντας καινοτόμο διεπιστημονική μεθοδολογία βασιζόμενη σε σύγχρονες θεωρίες από τα πεδία της κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας, αποτελεί την πρώτη απόπειρα να ερευνηθούν εκτεταμένα διάφορες πρωτογενείς πηγές από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος, που θησαυρίζουν πληθώρα ανέκδοτου και κατά κόρον ανεξερεύνητου υλικού (π.χ., χάρτες, χειρόγραφα, παλαίτυπα, φυλλάδες και γκραβούρες). Μεταξύ των δράσεων του προγράμματος περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική δημοσίευση της πρώτης αγγλικής μετάφρασης ενός σημαντικού χειρόγραφου κώδικα (Β-030) από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος, η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο κοινό.

 

BOCCF Conference Borderland 6-7 May 2022 Programme Abstracts

 

CyChrist Educ Booklet July 2021-1-4