Γλώσσα:   EΛ | EN
Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας / 1986-05-01
normal image
large image
Μεγέθυνση/Σμίκρυνση Μετακινήστε το ποντίκι στην εικόνα για πλοήγηση
Αριθμός έκθεσης:  Προθήκη 2/17
Εποχή:  Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
Νομισματοκοπείο:  Σαλαμίνα
Εκδίδουσα Αρχή:  Ευάνθης
Χρονολόγηση:  περ. 460-430(;) π.Χ.
Υποδιαίρεση:  Σίγλος
Υλικό:  AR
Βάρος:  10.28 γρ.
Διάμετρος:  22 χιλ.

Επιστροφή
Εμπροσθότυπος

Περιγραφή:
Κριάρι ξαπλωμένο προς τα αριστερά· πάνω και κάτω από το κριάρι η συλλαβική επιγραφή [ε] ου φα τε ο σε· το όλο σε στικτό κύκλο
Επιγραφή:
Συλλαβική επιγραφή
Οπισθότυπος

Περιγραφή:
Κεφάλι κριαριού προς τα αριστερά· κάτω από το κριάρι η συλλαβική επιγραφή βα σι·· το όλο σε έγκοιλο και γραμμικό κύκλο
Επιγραφή:
Συλλαβική επιγραφή
Σχετικά αντικείμενα
1984-01-03
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
1992-02-05
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
2000-01-01
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)