Γλώσσα:   EΛ | EN
Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας / 1984-01-08
normal image
large image
Μεγέθυνση/Σμίκρυνση Μετακινήστε το ποντίκι στην εικόνα για πλοήγηση
Αριθμός έκθεσης:  Προθήκη 2/20
Εποχή:  Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
Νομισματοκοπείο:  Σαλαμίνα
Εκδίδουσα Αρχή:  Ευάνθης
Χρονολόγηση:  περ. 450–430 π.Χ.
Υποδιαίρεση:  1/12 σίγλου
Υλικό:  AR
Βάρος:  0.673 γρ.
Διάμετρος:  11 χιλ.

Επιστροφή
Εμπροσθότυπος

Περιγραφή:
Κεφάλι κριαριού προς τα αριστερά.
Επιγραφή:

Οπισθότυπος

Περιγραφή:
Κεφάλι κριαριού προς τα δεξιά, με ankh από κάτω.
Σχετικά αντικείμενα
2001-08-01
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
1992-02-05
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
1984-01-03
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)