Γλώσσα:   EΛ | EN
Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας / 1984-01-06
normal image
large image
Μεγέθυνση/Σμίκρυνση Μετακινήστε το ποντίκι στην εικόνα για πλοήγηση
Αριθμός έκθεσης:  Προθήκη 2/10
Εποχή:  Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
Νομισματοκοπείο:  Σαλαμίνα
Εκδίδουσα Αρχή:  Διάδοχοι Ευέλθοντος
Χρονολόγηση:  περ. 500-480 π.Χ.
Υποδιαίρεση:  1/6 σίγλου
Υλικό:  AR
Βάρος:  1.636 γρ.
Διάμετρος:  12 χιλ.

Επιστροφή
Εμπροσθότυπος

Περιγραφή:
Κριάρι ξαπλωμένο προς τα δεξιά· πάνω και κάτω από το κριάρι η συλλαβική επιγραφή ε ου φε λε το το σε· το όλο σε στικτό κύκλο
Επιγραφή:
Συλλαβική επιγραφή
Οπισθότυπος

Περιγραφή:
Ankh με το συλλαβόγραμμα κου στο κέντρο του κύκλου, στο πεδίο αριστερά το συλλαβόγραμμα κο και δεξιά ρου · το όλο σε έγκοιλο τετράγωνο
Επιγραφή:
Συλλαβική επιγραφή
Σχετικά αντικείμενα
1984-01-08
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
1984-01-11
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
1986-05-01
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)