Γλώσσα:   EΛ | EN
Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας / 1984-01-04
normal image
large image
Μεγέθυνση/Σμίκρυνση Μετακινήστε το ποντίκι στην εικόνα για πλοήγηση
Αριθμός έκθεσης:  Προθήκη 2/6
Εποχή:  Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
Νομισματοκοπείο:  Σαλαμίνα
Εκδίδουσα Αρχή:  Ευέλθων ή Διάδοχοι
Χρονολόγηση:  περ. 530/520-500 π.Χ.
Υποδιαίρεση:  1/12 σίγλου
Υλικό:  AR
Βάρος:  0.814 γρ.
Διάμετρος:  10 χιλ.

Επιστροφή
Εμπροσθότυπος

Περιγραφή:
Κεφάλι κριαριού προς τα αριστερά· πάνω και κάτω από το κεφάλι του κριαριού τα συλλαβογράμματα [ε] ου.
Επιγραφή:
Συλλαβική επιγραφή
Οπισθότυπος

Περιγραφή:
Ατύπωτο
Σχετικά αντικείμενα
2003-01-01
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
1999-09-01
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
1984-01-10
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)