Γλώσσα:   EΛ | EN
Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας / 1998-05-01
normal image
large image
Μεγέθυνση/Σμίκρυνση Μετακινήστε το ποντίκι στην εικόνα για πλοήγηση
Αριθμός έκθεσης:  Προθήκη 3/16
Εποχή:  /Global/Coin Museum/Case3/1998-05-01/
Νομισματοκοπείο:  Σαλαμίνα
Εκδίδουσα Αρχή:  Νικοκλής
Χρονολόγηση:  περ. 374 –361 π.Χ.
Υποδιαίρεση:  1/3 στατήρα
Υλικό:  AV
Βάρος:  2.41 γρ.
Διάμετρος:  10 χιλ.

Επιστροφή
Εμπροσθότυπος

Περιγραφή:
Προτομή Αφροδίτης με πλούσια διακοσμημένο στέμμα, ενώτιο και περιδέραιο προς τα αριστερά· στο πεδίο δεξιά, το συλλαβόγραμμα α·το όλο σε στικτό κύκλο.
Επιγραφή:
Συλλαβική επιγραφή (Φα)
Οπισθότυπος

Περιγραφή:
Προτομή Αθηνάς με κορινθιακό κράνος προς τα αριστερά· Τα συλλαβογράμματα βα και νι, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.
Επιγραφή:
Συλλαβική επιγραφή (BA-NI)
Σχετικά αντικείμενα
1984-01-15
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
1988-07-02
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)
2000-08-01
Κυπριακές πόλεις - βασίλεια (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)