Γλώσσα:   EΛ | EN
[Μ. Καρεμφυλάκης], Ομάδα χωρικών (Κύπρος), 20ός αιώνας
LATEST ACQUISITION
Συλλογή Χαρακτικών, Παλαιών Φωτογραφιών και Υδατογραφιών
Τα χαρακτικά και οι παλαιές φωτογραφίες της Κύπρου αποτελούν τις παλαιότερες απεικονίσεις κυπριακών μνημείων και πόλεων, αλλά και κατοίκων του νησιού. Αποτελούν πηγές ιστορικής αξίας, γιατί μαζί με τα αντίστοιχα έγγραφα που συμπληρώνουν, δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του τόπου και των ανθρώπων. Οι 51 υδατογραφίες αποτελούν μελέτες της φυσικής ιστορίας και της χλωρίδας της Κύπρου.
Αναζήτηση
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1579
1620 [1613]
1650
1678
1694
1720 or 1721
1770
1799
1803
1806-1840
1809
1811
1845
1847
1850
1853
1861
1864
1874
1878
1881
1886
1892
1900
1902-1944
1914-15
1974
15ος-16ος αιώνας
19ος αιώνας
20ος αιώνας
ΟΝΟΜΑ
Αδελφοί Αβεντιτσιάν
Ανώνυμος
Βοσκεριτσιάν Εδουάρδος
Γκλάζνερ Λεοπόλδος
Ζαρταριάν Κυρακός
Ιωαννίδης Απόστολος
Ξενοδοχείο Μαραγκού
Σωτηρίου Ανδρέας
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Antonio Albizio
Bassano (photo by)
Bauer, Ferdinand
Carle Swerby, J. de [after Sibthorp, J.]
Deis C.
Dominikus, Custos
Dupréel-after Cassas, Lοuis François
Eissenhardt, J.
F.W.
Fischer von Erlach, J. B.
Foscolo, J. P.
Freeman (lithographer), Lehoux (designer)
Gardier, W. B.
Gatteri, Giuseppe Lorenzo
Hondius, Coletta
Laurent du Sour
Legrand-after Cassas, Lοuis François
Lehoux
Leitner, Heinrich
Lemaitre
Mayer, Luigi del.
Megaw, Electra
Nanteuit, R.
Pillement-after Cassas, Lοuis François
Plantin, Chr.; Galle, Ph.
Racine-after Cassas, Lοuis François
Riedel, A.
Samuelle Levi Pollaco dis. ed inc
Schultze, C. G.
Skelton, W.
Spalding, H.
Taylor, Luke
Thomasin
Toufexis, Th. N., et al.
Ward, W.M.H. & Hentschel, Co - C.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ακουτίντα
Λιθογραφία
Σχέδιο
Υδατογραφία
Φωτογραφία
Χαλκογραφία
Αποτέλεσμα αναζήτησης: 60
E-019
Χαλκογραφία
E-021
Χαλκογραφία
E-022
Χαλκογραφία
E-025
Χαλκογραφία
E-026
Χαλκογραφία
E-027
Χαλκογραφία
E-028
Χαλκογραφία