Γλώσσα:   EΛ | EN
GDPR
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (αναφερόμενο ως «εμείς», «εμάς», «μας») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
featured project
Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων
Στις 25 Μαΐου 2018, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.