Γλώσσα:   EΛ | EN

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015, Ώρες 8.30-13.30

Αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

"Η Οικονομία της Κύπρου κατά τα έτη 1914-1939 μέσα από τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας Κύπρου"

Η Νεότερη και Σύγχρονη Οικονομική Ιστορία της Κύπρου δεν έχει τύχει επαρκούς μελέτης. Στόχος του εργαστηρίου αυτού είναι να φέρει σε επαφή μεταπτυχιακούς φοιτητές (τόσο στην ιστορία, όσο και στα οικονομικά), με τις διαθέσιμες πηγές οικονομικού και Τραπεζικού χαρακτήρα, κυρίως του Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου, με σκοπό να αναδειχθεί μέσα από την έρευνα η ιστορία της οικονομίας της Κύπρου.

Το πρώτο μέρος του Εργαστηρίου περιλαμβάνει εισαγωγικές ανακοινώσεις για την οικονομική ιστορία και το περιεχόμενο του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας Κύπρου.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ολιγομελείς ομάδες, στις οποίες θα διανεμηθούν αντίγραφα τεκμηρίων από τις ενότητες του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας. Στην ομαδική εργασία και με την βοήθεια και καθοδήγηση των διοργανωτών, οι φοιτητές θα σχολιάσουν το υλικό και θα ετοιμάσουν 5λεπτη ομαδική παρουσίαση. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι σαράντα (40). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους:

Αλέξανδρο Αποστολίδη (apostolides@euc.ac.cy) και
Χαράλαμπο Χαραλάμπους (charalambous.p@gmail.com) μέχρι 6 Νοεμβρίου 2015.

Διοργανωτές:
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου
Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου