Γλώσσα:   EΛ | EN«Ιστορία και Οικονομία στην Κύπρο, 19ος – 20ός αιώνας»

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2013, στην Αίθουσα Ανδρέας Πατσαλίδης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου στη Λευκωσία.

Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενέπιπτε στη Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010 (ΔΕΣΜΗ 2009-2010) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα στο Έργο ΑΝΘΡΩ/0609/15.