Γλώσσα:   EΛ | EN
01 Φεβρουαρίου - 30 Ιουνίου 2016
Θεοί και ήρωες
Επιστροφή

Θεοί και Ήρωες

(για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών σε θέματα που αφορούν στα νομίσματα, με έμφαση στη μυθολογία και την ιστορία. Το πρόγραμμα τιτλοφορείται, Θεοί και Ήρωες στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και καλύπτει την περίοδο των κυπριακών πόλεων-βασιλείων (6ος-4ος αιώνας π.Χ.) και τα ελληνιστικά χρόνια (330-30 π.Χ.).

 

Στην αρχή του προγράμματος πραγματοποιείται διαδραστική εισαγωγή στο θέμα, με παρατήρηση νομισμάτων και αφήγηση μύθων. Στη συνέχεια, τα παιδιά  ξερευνούν τα νομίσματα στον χώρο του Μουσείου με τη βοήθεια εκπαιδευτικού τετραδίου. Η εμπειρία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη μια σειράς δεξιοτήτων όπως η παρατήρηση, η ανάλυση, η ανάκληση γνώσεων, η ομαδική εργασία, η συζήτηση και η δημιουργικότητα. Μετά τη δράση στο Μουσείο τα παιδιά με βάση τα ερεθίσματα που βίωσαν, σχεδιάζουν τη δική τους θεότητα ή ήρωα και περιγράφουν.


GLOBAL MONEY WEEK 14-20 Μαρτίου 2016

To Μουσείο συμμετέχει στη διεθνή αυτή δραστηριότητα μέσω των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.


Μάθε περισσότερα:
GLOBAL MONEY WEEK