Γλώσσα:   EΛ | EN
Έχετε 0 αντικείμενο/α στο καλάθι σας
ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ;   ΕΓΓΡΑΦΗ | ΕΙΣΟΔΟΣ
Όροι & Κανονισμοί
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις  που καθορίζονται πιο κάτω. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του και β) όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, είναι όλοι οι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι και εκπαιδευμένοι στο χειρισμό των πληροφοριών υπάλληλοι του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου δεσμεύεται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας του και να προβαίνει στην νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων αυτών ως προνοείται από την νομοθεσία περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας αυτής θα τηρούνται απόρρητα και θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης και δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα εκτός και αν απαιτείται από τον νόμο ή ληφθεί σχετική συγκατάθεση του χρήστη της ιστοσελίδας.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας

2. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης

 Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις λεπτομέρειες των προσωπικών του δεδομένων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρόλο που το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι  το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές και ολοκληρωμένο , δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές περιλαμβανομένων (αλλά όχι περιορισμένων) σε εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και οποιουδήποτε υλικού αυτής της ιστοσελίδας ή άλλων συνδεδεμένων ιστοσελίδων καθώς και ως προς την εμπορευσιμότητα και/ή καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη:

(α) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας ή για το γεγονός ότι βασίστηκε κανείς στις πληροφορίες αυτής ή γενικά από την χρήση του διαδικτύου, (β) για οποιαδήποτε σφάλματα, παραλήψεις ή ανακρίβειες των πληροφοριών,

(γ) για οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε ή οποιαδήποτε ενέργεια που πραγματοποιήθηκε ή δεν πραγματοποιήθηκε βάσει των πληροφοριών αυτών,

(δ) για οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα υπό τον λογαριασμό και/ή τον κωδικό του χρήστη.

 Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες.  Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης Kύπρου δεν φέρει καμιά ευθύνη για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σας σε τέτοιες ιστοσελίδες, αφού αυτές είναι πέραν του δικού μας ελέγχου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο (δηλαδή, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, ηχητικά και μαγνητοσκοπημένα αρχεία, προγράμματα και γενικά όλα τα αρχεία αυτής της ιστοσελίδας ) καθώς και το λογισμικό αυτής της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Πολιτιστικού  Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, (copyright) © Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και/ή κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, εκτός ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων)

Δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων, επανεκτύπωση, μετάδοση με οποιαδήποτε μέθοδο, αποθήκευση σε οποιοδήποτε μέσο, σύστημα ή πρόγραμμα, παρουσίαση με οποιαδήποτε μορφή, δημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα με οποιανδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου εκτός και αν πρόκειται για προσωπική χρήση (και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση) και χωρίς την απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από την ιστοσελίδα αυτή χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου κατέβαλε κάθε εύλογη προσπάθεια να εντοπίσει, να έρθει σε επαφή και να αναγνωρίσει τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα και επιθυμεί να ενημερωθεί από οποιονδήποτε κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, ο οποίος δεν αναφέρεται και δεν αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα αυτή με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να προβεί  στις απαραίτητες διορθώσεις.

Σε άλλα άτομα και οργανισμούς που επιθυμούν να παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου μέσω των δικών τους ιστοσελίδων, συνιστάται να δημιουργήσουν συνδέσεις υπερκειμένου (hypertext links) στην σχετική ιστοσελίδα τους αφού πρώτα ενημερώσουν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές. Σημειώνεται ότι τα περιεχόμενα της Αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των τιμών) υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου μπορεί να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του, χωρίς να αποκλείει την δυνατότητα απόκλισης πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

'Οταν ένας πελάτης πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω διαδικτύου θα εμφανιστεί η χρέωση αυτή, στην κατάσταση του τραπεζικού του λογαριασμού, με την περιγραφή "POLITISTIKO IDR.BANK OF C".

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η χρήση της ιστοσελίδας μας θα διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει θα επιλύεται αποκλειστικά από τα κατά τόπους δικαστήρια της Λευκωσίας, Κύπρος.