Γλώσσα:   EΛ | EN
cover
Travels Through Different Cities

Πρώτη έκδοση του ταξιδιωτικού βιβλίου του άγγλου Drummond που φεύγοντας από το Λονδίνο το 1744 ταξίδεψε στην Κύπρο και Μικρά Ασία για εμπορικούς σκοπούς. Επισκέφθηκε την Κύπρο δύο φορές, το 1745 και ξανά το 1750. Αργότερα, μεταξύ 1754-56 διετέλεσε Βρεταννός πρόξενος στο Χαλέπι. Το βιβλίο του αποτελείται από 13 γράμματα που έγραψε κυρίως προς τον αδελφό του όταν ταξίδευε το 1744-50. Το γράμμα ΙΧ περιέχει χάρτη του νησιού τον οποίο ο Drummond καυχιέται ότι σχεδίασε διορθώνοντας παλαιότερους χαρτογράφους. Η ψηφιοποίηση του βιβλίου έγινε με την ευγενή χορηγία του Premier Banking, Τράπεζα Κύπρου.

cover
The History of the War of Cyprus

8vo Πρώτη αγγλική μετάφραση του “De Bello Cyprio” (δέστε αρ. 22) που είχε πρωτοδημοσιευτεί στη Ρώμη το 1624. Είναι μια από τις ελάχιστες αγγλικές εκδόσεις που αναφέρονται στον «Πόλεμο της Κύπρου». Περιέχει ένα μικρό χάρτη του νησιού που δεν έχει χαρτογραφική σημασία αλλά δίνει με ακρίβεια στον αναγνώστη του χρονικού τις τοποθεσίες του πολέμου. Η ψηφιοποίηση του βιβλίου έγινε με την ευγενή χορηγία του Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου

cover
Η Κύπρος τον 20ό αιώνα: Κράτος, Κοινωνία και Οικονομία

Πρακτικά της Γ' Ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, στις 28 Μαρτίου 2015 [στα Ελληνικά].

cover
Christian Diversity in Late Venetian Cyprus: A Study and English Translation of Codex B-030 from the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation.

Η έκδοση, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, αποτελεί καρπό του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans (CyChrist)» («Πτυχές της πολυθρησκευτικότητας και της ανθρωπογεωγραφίας στην πρώιμη νεότερη Κύπρο, από τους Βενετούς στους Οθωμανούς»), με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου και μεταδιδακτορικό ερευνητή τον ιστορικό Δρ Χρυσοβαλάντη Κυριάκου, υπό την εποπτεία της διευθύντριας του Πολιτιστικού Ιδρύματος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.