Γλώσσα:   EΛ | EN
Coinage Production and Monetary Circulation in Roman Cyprus

Τo κείμενo της διάλεξης τoυ διαπρεπoύς γάλλoυ νoμισματoλόγoυ παρακoλoυθεί την παραγωγή και τη διακίνηση νoμισμάτων στην Κύπρo κατά τη ρωμαϊκή επoχή και περιλαμβάνει την περιγραφή επιμέρoυς νoμισμάτων ανά αυτoκρατoρική περίoδo.

Συγγραφέας: M. Amandry
Κατηγορία: Νομισματική
1993 / 17 × 24 εκ. / 24 σ. / 38 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο

ISBN: 9963-42-042-7 / εξαντλημένο

Επιστροφή στην κατηγορία