Γλώσσα:   EΛ | EN
Νομίσματα της Κύπρου
Από τη Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

Η έκδοση παρουσιάζει τη νομισματική συλλογή του Ιδρύματος, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της Κυπριακής Νομισματοκοπίας από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. μέχρι τα νομίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην έκδοση περιλαμβάνονται 577 νομίσματα τα οποία παρουσιάζονται χωρισμένα σε εννέα χρονολογικές περιόδους. Στην καθεμιά από τις περιόδους αυτές αντιστοιχεί ένα κεφάλαιο το οποίο αποτελείται από μια συνοπτική ιστορική εισαγωγή και κατάλογο νομισμάτων με έγχρωμες φωτογραφίες. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται δύο παραρτήματα, τρία ευρετήρια και πίνακες στους οποίους απεικονίζονται όλα τα νομίσματα στο πραγματικό τους μέγεθος. 

Συγγραφέας: Λ. Μιχαηλίδου, Ε. Ζαπίτη
Κατηγορία: Νομισματική
2007 / 21 × 27 εκ. / 332 σ. / 250 έγχρωμες & 555 ασπρόμαυρες φωτογραφίες

ISBN: 978-9963-42-898 - 4 / σκληρόδετο / Αγγλική έκδοση: 978-9963-42-868-7 / 2008 / σκληρόδετο

Επιστροφή στην κατηγορία
Σχετικές εκδόσεις
Tο Bυζαντινό Νόμισμα / Byzantine Coinage
Mέσο συναλλαγής και έκφραση αυτοκρατορικής προπαγάνδας / Medium of Transaction and Manifestation of Imperial Propaganda