Γλώσσα:   EΛ | EN
Εκτύπωση Kαταλόγου Εκδόσεων σε PDF
Εκδοτικό πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του από το 1984 και εξής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εκδοτικό πρόγραμμα με περισσότερες από 125 εκδόσεις με τις οποίες εμπλουτίζει την Κυπριακή βιβλιογραφία και την έρευνα, στους τομείς της Χαρτογραφίας, της Νομισματικής, της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Κυπριακής Τέχνης, της Κυπριακής Λογοτεχνίας, της Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας, των καταλόγων εκθέσεων, των οδηγών αρχαιολογικών χώρων και βυζαντινών μνημείων που συμβάλλουν στην προβολή του πολιτιστικού τουρισμού, εκδόσεις για το περιβάλλον, όπως και οπτικοακουστικές παραγωγές. 

Οι εκδόσεις διατίθενται από την Αγορά, το πωλητήριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86–90, στην παλιά Λευκωσία, καθώς επίσης και από μεγάλα βιβλιοπωλεία σε όλη την Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να τις προμηθευτούν μετά από παραγγελία μέσω διαδυκτίου στην "αγορά", με δυνατότητα αποστολής και στο εξωτερικό.

Νομισματική και Ιστορία
Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους
Kύπρος και Γεωλογία
Επιστήμη - Περιβάλλον - Πολιτισμός