Γλώσσα:   EΛ | EN
Cyprus on Historical Maps
Placement, Shape and Orientation from a Digital Point of View

Η μελέτη αυτή εστιάζεται στη γεωμετρική ανάλυση μερικών σημαντικών ιστορικών χαρτογραφικών απεικονίσεων της Κύπρου, από τον 14ο μέχρι και τον 19ο αιώνα, ως προς τη θέση της στο γεωγραφικό χώρο και ιδιαίτερα στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, ως προς το εξαιρετικά μνημονικό σχήμα της και ως προς τον προσανατολισμό της νήσου σε σχέση με το γεωγραφικό βορρά.

Επιπλέον, με τις ευρύτατα εφαρμοζόμενες μεθόδους και τεχνικές της ψηφιακής χαρτογραφίας γίνεται ανάλυση των μορφικών προτύπων, του ακτογραμμικού σχήματος, δηλαδή, της Κύπρου και κατατάσσονται διάφοροι ιστορικοί χάρτες από τον 15ο μέχρι τον 18ο αιώνα με έμφαση κυρίως στην αναγεννησιακή χαρτογραφική περίοδο.

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 8 

Συγγραφέας: Ε. Λιβιεράτος
Κατηγορία: Κυπριακή Χαρτογραφία
2010 / 22 × 30 εκ. / 56 σ. / 33 εικόνες / χαρτόδετο

ISBN: 978-9963-42-892-2

Επιστροφή στην κατηγορία